Logo

הממצאים

צפה, באמצעות תמונות לווין, בלמעלה מ-20,000 ממצאים:
 • כל תוואי המסע
 • כל החניות הנזכרות במקרא
 • מסעי האבות
 • הדרכים הקדומות
 • קברי דור המדבר
  • מבני קבורה יחידניים וקבוצתיים
  • עצי משפחה, המתעדים דורות רבים של נפטרים
  • הוכחות שמבנים אלה נבנו במהלך יציאת מצרים
  • מבנים נוספים
הקובץ יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני.הוא נפתח ע"י התוכנה Google Earth.יחד עם הקובץ תקבל גם הוראות כיצד להתקין את התוכנה וכיצד להשתמש בקובץ.

49.00

מבצעים וחבילות הנחה

מעוניין להרחיב ידע מעבר לנכתב בספר ?

לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?