Logo

הממצאים

צפה, באמצעות תמונות לווין, בלמעלה מ-20,000 ממצאים:
 • כל תוואי המסע
 • כל החניות הנזכרות במקרא
 • מסעי האבות
 • הדרכים הקדומות
 • קברי דור המדבר
  • מבני קבורה יחידניים וקבוצתיים
  • עצי משפחה, המתעדים דורות רבים של נפטרים
  • הוכחות שמבנים אלה נבנו במהלך יציאת מצרים
  • מבנים נוספים
קובץ זה נפתח ע”י Google Earth. הוא יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני.

49.00

מבצעים וחבילות הנחה

מעוניין להרחיב ידע מעבר לנכתב בספר ?

לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?