Logo

מהדורה מהודרת

החוקר גואל רחימי הקדיש 11 שנים לפענוח תעלומת יציאת מצרים, ובספר זה הוא מציג ממצאיו.
הוא הצליח לשחזר את מלוא תוואי המסע, גילה את קברי דור המדבר, ומסביר באופן מדעי כיצד נבקע ים-סוף.
כמו כן הוא מציג ממצאים ארכיאולוגיים המראים שבני ישראל אכן ניזונו במהלך נדודיהם מהמן והשליו.
הספר עשיר בתצלומים צבעוניים, מפות מפורטות וסרטונים מוחשיים.
מומלץ לרכוש גם את קובץ הממצאים, המציג את תוואי המסע והממצאים שהתגלו לאורכו, באמצעות תמונות לווין.
מהדורה זו מהודרת במיוחד: גודל אלבומי, צבע מלא, נייר כרומו משובח, כריכה קשה.
מספר העותקים במהדורה זו מוגבל מאוד. לא מתוכננת מהדורה נוספת.
המשלוח באמצעות דואר רשום (בישראל בלבד) בתוספת דמי טיפול ומשלוח (29.50 ש"ח).

179.00

מבצעים וחבילות הנחה

מעוניין להרחיב ידע מעבר לנכתב בספר ?

לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?