Logo

גואל גיל רחימי

גואל גיל רחימי, שפענח את יציאת מצרים, שחזר את הגיאוגרפיה המקראית והכרונולוגיה המצרית, וגילה איך נבנו הפירמידות

יציאת מצרים - הפענוח

יום עיון בזום

הצטרף אלינו למסע מעמיק, מרתק ובלתי נשכח. ביום עיון זה, נסיר את המסתורין מהפרשיה הכי חשובה בתולדות עם ישראל והעולם כולו, נוכיח את אמיתות הסיפור התנכי, ונגלה גם פרטים שהמקרא העדיף שלא לספר לנו.
ההרצאות בליווי מצגות וסרטונים. המשתתפים יקבלו את חומרי ההרצאות.
ביום שני: dd-mm-yy
3 הרצאות במושב הבוקר: בשעות 09:00-12:00
2 הרצאות במושב אחה"צ: בשעות 14:00-16:00
כל הרצאה נמשכת כ-45 דקות, ולאחריה כרבע-שעה לשאלות ותשובות.
ההרצאות מיועדות ל...
ההרצאות מותאמות במיוחד ל....
ההשתתפות מקנה נקודות גמול ל...
יום עיון

כיצד המחקר בא לעולם.

תוואי המסע – סקירה כללית.

סוגי הממצאים – סקירה כללית

קברי דור המדבר:

  • פיזור גיאוגרפי
  • שכיחות לאורך התוואי
  • מוקדי הקבורה ההמונית
  • עצי המשפחה

סוגי מבנים אחרים

ממצאים המוכיחים את אספקת המן והשליו

סקירה כללית של התוואי.

מיקומי כל החניות.

מקומות מיוחדים: מקום חציית הים, הר סיני, קדש ברנע

הוכחות לנכונות תוואי המסע

שתי הלולאות סביב הר שעיר.

כיצד נבקע ים סוף?

הצגת הסבר מדעי לאופן שבו נבקע הים.

הדגמת התהליך במעבדה.

האם משה היה מלך?

מתי והיכן הוא מלך?

כיצד זה קשור לכך שהמסע נע ברחבי חצי-האי ערב ?

תיארוך יציאת מצרים

זהות הפרעה של יציאת מצרים

מחקרי ההמשך:

  • הגיאוגרפיה המקראית
  • הכרונולוגיה המצרית
  • כיצד נבנו הפירמידות

מתוך ההרצאות

משתתפים ממליצים
מספר המשתתפים מוגבל.
הקדימו להירשם כדי להבטיח את מקומכם! 

מחיר ההשתתפות ביום העיון

199.00

מעוניין במועדים אחרים? פורמטים אחרים?
לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?