Logo

המהדורה המקוצרת והממצאים

החוקר גואל רחימי הקדיש 11 שנים לפענוח תעלומת יציאת מצרים, ובספר זה הוא מציג ממצאיו.
הוא הצליח לשחזר את מלוא תוואי המסע, גילה את קברי דור המדבר, ומסביר באופן מדעי כיצד נבקע ים-סוף.
כמו כן הוא מציג ממצאים ארכיאולוגיים המראים שבני ישראל אכן ניזונו במהלך נדודיהם מהמן והשליו.
הספר עשיר בתצלומים צבעוניים, מפות מפורטות וסרטונים מוחשיים.

החבילה המשתלמת ביותר !

המהדורה המקוצרת ב- 25% הנחה
והממצאים ב- 20% הנחה !!
מהדורה מקוצרת זו, שהיא ספר אלקטרוני בפורמט PDF, כוללת את הפרקים:
  • פענוח תוואי המסע
  • הממצאים
  • כיצד נבקע ים סוף
אך איננה כוללת חלק מהנספחים לספר.
המשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני.
הממצאים
  • כל תוואי המסע
  • כל החניות הנזכרות במקרא
  • קברי דור המדבר
  • עצי משפחה, המתעדים דורות רבים של נפטרים
  • מסעי האבות
  • הדרכים הקדומות
משלוח הממצאים באמצעות הדואר האלקטרוני.

המחיר המקורי היה: ₪88.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.45.

מבצע!

מבצעים וחבילות הנחה!

מעוניין להרחיב ידע מעבר לנכתב בספר ?

לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?