Logo

האיבוק

החוקר גואל רחימי הקדיש 11 שנים לפענוח תעלומת יציאת מצרים, ובספר זה הוא מציג ממצאיו.
הוא הצליח לשחזר את מלוא תוואי המסע, גילה את קברי דור המדבר, ומסביר באופן מדעי כיצד נבקע ים-סוף.
כמו כן הוא מציג ממצאים ארכיאולוגיים המראים שבני ישראל אכן ניזונו במהלך נדודיהם מהמן והשליו.
הספר עשיר בתצלומים צבעוניים, מפות מפורטות וסרטונים מוחשיים.
מהדורה זו זהה למהדורה המהודרת (גודל אלבומי, צבע מלא) אך בפורמט PDF, הניתן לקריאה בכל מכשיר/מחשב.
מומלץ לרכוש גם את קובץ הממצאים, המציג את תוואי המסע והממצאים שהתגלו לאורכו, באמצעות תמונות לווין.
המשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני.

89.00

מבצעים וחבילות הנחה

מעוניין להרחיב ידע מעבר לנכתב בספר ?

לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?