Logo

המהדורה המקוצרת

החוקר גואל רחימי הקדיש 11 שנים לפענוח תעלומת יציאת מצרים, ובספר זה הוא מציג ממצאיו.
הוא הצליח לשחזר את מלוא תוואי המסע, גילה את קברי דור המדבר, ומסביר באופן מדעי כיצד נבקע ים-סוף.
כמו כן הוא מציג ממצאים ארכיאולוגיים המראים שבני ישראל אכן ניזונו במהלך נדודיהם מהמן והשליו.
הספר עשיר בתצלומים צבעוניים, מפות מפורטות וסרטונים מוחשיים.
המהדורה המקוצרת כוללת את הפרקים:
  • פענוח תוואי המסע
  • הממצאים
  • כיצד נבקע ים סוף
אך איננה כוללת חלק מהנספחים לספר.
מהדורה זו היא ספר אלקטרוני בפורמט PDF.
המשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני.

39.00

מבצעים וחבילות הנחה

מעוניין להרחיב ידע מעבר לנכתב בספר ?

לרשותך מגוון פורמטים להרצאות

מה כתבו הקוראים ?