Logo

גואל גיל רחימי

גואל גיל רחימי, שפענח את יציאת מצרים, שחזר את הגיאוגרפיה המקראית והכרונולוגיה המצרית, וגילה איך נבנו הפירמידות

סדרת הרצאות זום

הצטרף אלינו למסע מעמיק, מרתק ובלתי נשכח. בסדרת הרצאות זו נסיר את המסתורין מהפרשיה הכי חשובה בתולדות עם ישראל והעולם כולו, נוכיח את אמיתות הסיפור התנכי, ונגלה גם פרטים שהמקרא העדיף שלא לספר לנו.
ההרצאות בליווי מצגות וסרטונים. המשתתפים יקבלו את חומרי ההרצאות.
כל הרצאה נמשכת כ-45 דקות, ולאחריה עוד 15 דקות לשאלות ותשובות.
מועדי המפגשים:
 1. יום א, 25-03-23  שעה 09:30
 2. יום א, 25-03-23  שעה 09:30
 3. יום א, 25-03-23  שעה 09:30
 4. יום א, 25-03-23  שעה 09:30
 5. יום א, 25-03-23  שעה 09:30

כיצד המחקר בא לעולם.

תוואי המסע – סקירה כללית.

סוגי הממצאים – סקירה כללית

קברי דור המדבר:

 • פיזור גיאוגרפי
 • שכיחות לאורך התוואי
 • מוקדי הקבורה ההמונית
 • עצי המשפחה

סוגי מבנים אחרים

ממצאים המוכיחים את אספקת המן והשליו

סקירת תוואי המסע. מיקומי כל החניות.

שתי הלולאות סביב הר שעיר.

מקומות מיוחדים: מקום חציית הים, הר סיני, קדש ברנע

הוכחות לנכונות תוואי המסע.

 • כיצד נבקע ים סוף?
  • הצגת הסבר מדעי לאופן שבו נבקע הים.
  • הדגמת התהליך במעבדה.
 • האם משה היה מלך?
  • מתי והיכן
  • האם זה קשור לכך שהמסע נע ברחבי ערב הסעודית דהיום?

תיארוך יציאת מצרים

זהות הפרעה של יציאת מצרים

מחקרי ההמשך:

 • הגיאוגרפיה המקראית
 • הכרונולוגיה המצרית
 • כיצד נבנו הפירמידות

מתוך ההרצאות

משתתפים ממליצים

מספר המשתתפים מוגבל.
הקדם להירשם והבטח את מקומך! 

מחיר סדרת ההרצאות כולה

179.00

הרצאה זו אינה מתאימה לך? מעוניין במועדים אחרים?
מומלץ לעיין בספר לקראת ההרצאות
הספר יציאת מצרים הפענוח מאת גואל גיל רחימי

מה כתבו הקוראים ?