Logo

יציאת מצרים - הפענוח

פרקים נבחרים לקריאה מוקדמת

הספר פורש לפניכם את תוואי המסע, מתחילתו ועד סופו. הוא מתרכז בפענוח ובהוכחת התוואי הגיאוגרפי, בשילוב עם סקירות היסטוריות, טופוגרפיות ודמוגרפיות. לרשותכם להלן חלק מהפרקים. 

התצוגה היא בפורמט PDF. הפרקים יוצגו בחלון חדש. מומלץ לקריאה במסך גדול.

אנו מקווים שתמצאו בהם עניין וברכה.

גואל רחימי וצוות האתר

חינם מכל הלב

המבזקון

חדשות-עתיקות

מגזין חדשות ועדכונים מהעולם העתיק